2017/11/23  |  ۱۳۹۶/۹/۲

اشیای گم شده

درطول زمان مسافرت با قطار مسئولیت حفظ ونگهداری وسایل همراه مسافرین بعهده خود ایشان می باشد.
• در صورت یافتن وسائل به‌جامانده از دیگران در قطار ، آن را به رئیس قطار یا سرمهماندار تحویل دهید .
• فهرست اشیاء پیدا شده مسافرین در دفتر نمایندگی شرکت در ایستگاه مقصد وجود دارد.  

 

اخبار سفیر

پیش فروش آبان و آذر
پیش فروش بلیت کلیه مسیرها برای بازه زمانی 96/08/01 لغایت 96/09/30  در روز یکشنبه مورخ 96/07/23 ساعت 09:00 صبح به صورت هم زمان از طریق اینترنت و نمايندگي هاي فروش انجام می گردد. جهت تهیه بلیت به سایت safirrail.ir یا مراکز فروش بلیت مرا...

پیشنهاد ما