اخبار سفیر

راه اندازی سامانه فروش اینترنتی بلیت قطارهای شرکتهای مجموعه سفیر
سامانه فروش اینترنتی بلیت قطارهای شرکتهای مجموعه سفیر (شامل قطارهای نور ، غزال ، نگین ، مارال ، کویر ، 6تخته پارسی ، سروش ، سهند ، توربودیزل و پرستو) بزودی بر روی سامانه فروش این شرکت به آدرس www.safirrail.ir راه اندازی میشود. در صورت تمایل...

پیشنهاد ما