2015/10/13  |  ۱۳۹۴/۷/۲۱

اخبار سفیر

پیش فروش مهر و آبان ماه
پیش فروش اینترنتی بلیت کلیه قطارهای مسافری از تاریخ 94/7/11 لغایت 94/8/30 از ساعت 19:00 سه شنبه 94/6/31 و پیش فروش تاریخ فوق در مراکز فروش بلیت از ساعت 8:00 صبح چهارشنبه 94/7/1 آغاز می شود. جهت خرید اینترنتی بلیت قط...

پیشنهاد ما