2014/12/19  |  ۱۳۹۳/۹/۲۸

اخبار سفیر

اسامی آژانسهای برتر در هفته سوم آذر
به اطلاع همکاران محترم میرساند 15 آژانس برتر در سراسر کشور که در قطارهای متعلق به شرکتهای عضو سفیر بالاترین فروش را در مسیر تهران - مشهد - تهران داشتند به ترتیب زیر اعلام میگردد. هدیه این هفته به کارمندان محترم فروش هر نفر 1.000.0...

پیشنهاد ما