2014/9/19  |  ۱۳۹۳/۶/۲۸

اخبار سفیر

پیش فروش شهریورماه
پیش فروش بلیت قطارهای شرکتهای عضو سفیر برای تاریخ 93/6/1 لغایت 93/7/10 در ساعت 8:30 روز یکشنبه 93/5/26شروع خواهد شد. جهت تهیه بلیت به نمایندگی های طرف قرارداد شرکت مراجعه فرمایید.

پیشنهاد ما