2015/9/5  |  ۱۳۹۴/۶/۱۴

اخبار سفیر

راه اندازی سامانه فروش اینترنتی بلیت قطارهای شرکتهای مجموعه سفیر
فروش اینترنتی بلیت قطارهای شرکتهای مجموعه سفیر (شامل قطارهای نور ، غزال ، نگین ، مارال ، کویر ، 6تخته پارسی ، سروش ، سهند ، توربودیزل و پرستو) بر روی سامانه فروش این شرکت به آدرس  www.safirrail.ir راه اندازی شد. در صورت تمایل جهت ...

پیشنهاد ما