2016/5/30  |  ۱۳۹۵/۳/۱۰

اخبار سفیر

پیش فروش 11 لغایت 31 خرداد ماه 95
پیش فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری از تاریخ 95/03/11 لغایت  95/03/31 از ساعت 08:30 صبح دوشنبه 95/03/03 آغاز می شود. جهت خرید بلیت قطارهای مجموعه سفیر ریل آسیا به سامانه فروش اینترنتی این شرکت به آدرس www.safirrail.ir...

پیشنهاد ما