2016/5/6  |  ۱۳۹۵/۲/۱۷

اخبار سفیر

پیش فروش 1 اردیبهشت لغایت 10 خرداد ماه 95
پیش فروش بلیت کلیه قطارهای مسافری از تاریخ 95/02/01 لغایت  95/03/10 از ساعت 08:30 صبح دوشنبه 95/01/23 آغاز می شود. جهت خرید بلیت قطارهای مجموعه سفیر ریل آسیا به سامانه فروش اینترنتی این شرکت به آدرس www.safirrail.ir...

پیشنهاد ما