اخبار سفیر

پیش فروش مردادماه
پیش فروش بلیت قطارهای شرکتهای عضو سفیر برای تاریخ 93/5/1 لغایت 93/5/31 در ساعت 8:30 روز چهارشنبه 93/4/25 شروع خواهد شد. جهت تهیه بلیت به نمایندگی های طرف قرارداد شرکت مراجعه فرمایید.

پیشنهاد ما