2014/11/28  |  ۱۳۹۳/۹/۷

اخبار سفیر

پیش فروش آذرماه و دی ماه
پیش فروش بلیت قطارهای شرکتهای عضو سفیر برای تاریخ 93/9/1 لغایت 93/10/30 در ساعت 8:30 روز یکشنبه 93/8/25 خواهد شد. جهت تهیه بلیت به نمایندگی های طرف قرارداد شرکت مراجعه فرمایید.    

پیشنهاد ما